Investicijska prilika u centru Pule - Spiller Farmer

Investicijska prilika u centru Pule

Investicijska prilika nalazi se u samom centru Pule. Objekt je multifunkcionalan te je jedinstven obzirom na svoju lokaciju koja se nalazi na završetku poslovnog dijela grada te u blizini tržnice koja predstavlja kulturnu baštinu Pule. Nekretninu karakterizira vidljivost, prepoznatljivost te visoka frekventnost prolaznika. Sve zajedno daje potencijal za razvoj hotelske, stambene ili trgovačke lokacije. Ukupna površina objekta je 10.673,65 m2, raspoređena na šest katova (-1, 0, 1, 2, 3, 4) koji se lako mogu pretvoriti u različite vrste namjene. Jedinstvena lokacija s iznimnim razvojnim potencijalnom čini jednu od najatraktivnijih lokacija za komercijalnu namjenu te pruža odličnu raspodjela prostora.

Predmet prodaje na 1. elektroničkoj dražbi je kč.br.521/14, DVORIŠTE, površine 351 m2, kč.br. 1187/1 ZGR., ROBNA KUĆA, površine 504 m2, kč.br.1187/2 ZGR., OTVORENA TRŽNICA, površine 29 m2, sve upisane u zk.ul.16246, k.o. Pula, kč.br.522/2, NEPLODNO, površine 638 m2, kč.br.524/2, DVORIŠTE, površine 111 m2, kč.br.1185/3 ZGR., ZGRADA I DVORIŠTE površine 159 m2, sve upisane u zk.ul.12120, k.o. Pula, 1. Suvlasnički dio: 9655/10000 dijela kč.br.4738/ZGR., KUĆA, površine 1697 m2, upisane u zk.ul.16787, k.o. Pula. Navedene nekretnine prodaju se kao jedna cjelina.

Pozivaju se ponuditelji da pristupe 1. elektroničkoj javnoj dražbi za predmet prodaje prema uvjetima kako slijedi:

Utvrđena vrijednost predmeta prodaje 72.899.000,00 kn
Početna cijena na 1. elektroničkoj javnoj dražbi je 58.319.200,00 kn, iznos dražbenog koraka je 20.000 kn.

Rok za uplatu jamčevine u iznosu 7.289.900,00 kn je 05.03.2021. do kada jamčevina najkasnije mora biti evidentirana na računu Financijske agencije. Uplate evidentirane na računu Agencije nakon 05.03.2021. neće se smatrati valjanim uplatama i tim uplatiteljima neće biti omogućeno sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi. Jamčevina se uplaćuje na poseban račun Agencije i to IBAN: HR3323900011300028779

Primatelj:

Financijska agencija, Model: HR35. Uplatiteljem jamčevine smatrat će se osoba čiji je OIB naveden u pozivu na broj uplate. Za uplate doznačene iz inozemstva obvezno je u Opisu plaćanja navesti PNB ili OIB uz ID nadmetanja.

Ova elektronička javna dražba provodi se pod jedinstvenim identifikatorom (identifikator nadmetanja) broj: 28445.

Za više detalja oko same dražbe i nekretnine, kontaktirati Spiller Farmer na: info@spillerfarmer.hr ili 0800 282 282.

© Spiller Farmer. All Rights Reserved