Građevinsko zemljište -Orubica - Davor - 85.894 m2 - Spiller Farmer

 Građevinsko zemljište -Orubica – Davor – 85.894 m2

Opis

Predmetna nekretnina predstavlja 85.894 m² građevinskog zemljišta smještenog u naselju Orubica, u općini Davor, južno od Nove Gradiške. Smješteno je uz lokalni put, u neposrednoj blizini sjeverne obale rijeke Save, koja se graniči sa BiH. Zemljište je udaljeno 16 km od autoceste. Zemljište je ravno, napušteno (neobrađeno), prekriveno zelenilom. Na jugoistočnom dijelu parcele, koja je popločana može se koristiti kao otvoreno skladište. Korisno samo 2.000 m². Prema namjeni, zemljište se definira kao gospodarska zona. Obavještavamo naše klijente da vlasnik zadržava pravo da u postupku prodaje ne odabere nijednog ponuditelja. Vlasnik nije dužan sklopiti kupoprodajni ugovor s bilo kojim ponuditeljem za ugovorni predmet ili stupiti u bilo koji drugi pravni odnos, čak i ako je ponuda jednaka iznosu informativne (prodajne) cijene ili većoj. Vlasnik također ima mogućnost raspisivanja javne dražbe, e-dražbe, raspisivanja natječaja za prikupljanje obvezujućih ponuda ili provođenja dodatnih pregovora s ponuditeljima koji predaju istu ponudu.
  

 

Osoba za kontakt

Tomislav Ptiček
Mirna Nguyen

Kontaktirajte nas

Slične nekretnine

© Spiller Farmer. All Rights Reserved