Uredski prostor za zakup - Donje Svetice - 68 m2 - Spiller Farmer

Uredski prostor za zakup – Donje Svetice – 68 m2

Opis

Moderna uredska zgrada smještena je u blizini nove poslovne zone Zagreba, na samom križanju ulica Donje Svetice i Planinske. Sama lokacija jednostavno je pristupačna iz centra grada Branimirovom i Zvonimirovom kao i Ulicom grada Vukovara te sa aerodroma autocestom preko Radničke ceste. Poslovna zgrada sastoji se od 5 katova, a uredski prostor nalazi se u prizemlju poslovne zgrade. Ured ima spuštene stropove te raspolaže sa infrastrukturom potrebnom za moderno uredsko poslovanje. Sanitarni čvor nalazi se unutar atrija poslovne zgrade, označen malim sivim kvadratićem na tlocrtu. 

Osoba za kontakt

Tomislav Ptiček

Kontaktirajte nas

Slične nekretnine

Osoba za kontakt

Tomislav Ptiček
© Spiller Farmer. All Rights Reserved