DCF analiza

Želite li kupiti ili prodati nekretninu?

Diskontirani novčani tijek (DCF) je metoda vrednovanja koja se koristi za procjenu vrijednosti ulaganja na temelju njenih budućih novčanih tokova. Koristeći ovu metodu omogućavamo klijentima donošenje informiranih odluka koje se odnose na upravljanje nekretninama. DCF analiza se koristi da bi se odredila današnja vrijednost nekretnine uzimajući u obzir pretpostavke vremenske vrijednosti novca i projiciranih novčanih tokova. Projicirani novčani tokovi se izrađuju na temelju niza pretpostavki kao što su potražnja na tržištu, status gospodarstva, izvedivost projekta i ostali. Ovakav tip analize je efikasan pri donošenju odluka o isplativosti novih akvizicija. Iako je određivanje diskontne stope nekretnina uvijek izazovno, DCF je i dalje jedan od najboljih alata za evaluaciju nekretninskih projekata.

Što Spiller Farmer nudi

Usluge savjetovanja

Investment,valuation and advisory Services

Usluge procjene vrijednosti nekretnina koje pružamo uključuje procjene ili/uz primjenu široko…

Kontaktirajte nas!