Građevinsko zemljište – Sveta Nedelja – Prodaja

Opis

Lokacija zemljišta nalazi se u Svetoj Nedelji, u Ljubljanskoj ulici.U Ljubljansku ulicu pristupa se iz ulice Dr. Franje Tuđmana koja je glavna ulica naselja.
Nekretnina se nalazi u dijelu naselja kojeg karakterizira stambena i poslovna izgradnja s pratećim uslužnim sadržajima u širem okruženju, koje je integrirano u gradsku mrežu komunalne infrastrukture. Lokacijski je dobro pozicionirana obzirom na prometnu dostupnost.
Lokaciju karakterizira mala izloženost utjecajima zagađenosti i buke. Pristup do predmetnih parcela omogućen je asfaltiranom prometnicom.
Predmetne čestice pripadaju prostornom planu uređenja grada Sveta Nedelja pripadaju u zonu K namjene- poslovne namjene(planirano).
Zemljište se nalazi  u obuhvatu UPU dijela naselja Strmec, Orešje, Bestovje i Novaki i to u zonu K2- gospodarska namjena poslovna- pretežno trgovačka. 

Osoba za kontakt

Tomislav Ptiček

Kontaktirajte nas

Osoba za kontakt

Tomislav Ptiček